مسابقه باآب اسفنجی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

خنک شدن در گرمای تابستان و جلوگیری از گرما زدگی
بازی مشارکتی (که در آن مشارکت هدف است نه رقابت)
درک و تمرین مفهوم رعایت نوبت
درک و تمرین مفهوم مشارکت و همکاری
تقویت عضلات ظریف دست
تقویت عضلات درشت
هماهنگی چشم و دست
پی بردن به اهمیت آب برای گیاهان علاوه بر انسان ها

شرح بازی و سرگرمیدر گرمای تابستان، آب بازی یکی از لذت بخش ترین فعالیت ها است. در هفته های پایانی تابستان یک سری بازی با آب را به شما معرفی خواهیم کرد. این بازی ها قابل اجرا در مهد کودک ها، حیاط خانه و کنار دریا می باشند

این بازی را به این صورت نیز می توانید اجرا کنید:

  • بچه ها به صف می ایستند.
  • نفر اول اسفنج را برمیدارد داخل سطل آب می کند و به سمت خط پایان 2-7 متر دورتر(بستگی به سن بچه ها و فضای شما دارد) می دود.
  • اسفنج را خوب فشار می دهد تا تمامی آب آن خالی شود و سپس برمیگردد و اسفنج را به نفر بعدی در صف می دهد و خودش نیز به انتهای صف می رود. در حین دویدن باید سعی کند آب کمتری روی زمین بریزد.
  • این بازی نیز زمان معینی دارد.
  • پس از اتمام بازی با آب سطل ها، گیاهان را آبیاری کنید.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : ٢ سطل بزرگ، ۱ ابر اسفنجی، آب، فضای باز، ساعت یا کورنومتر
زمان بازی : روز