بادکنک های پر از آب

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

سرگرمی
بازی مشارکتی
آموزش مفاهیم پایه ی فیزیک (سبک و سنگین، شناور شدن و غرق شدن، رابطه ی سرعت با وزن)
زبان آموزی
تقویت عضلات دست
تقویت هماهنگی چشم و دست
مناسب برای کنترل تکانه ها برای کودکان پرخشاگر، بیش فعال و مبتلا به اختلال اتیسم.

شرح بازی و سرگرمی


در گرمای تابستان، آب بازی یکی از لذت بخش ترین فعالیت ها است. که بچه ها و بزرگسالان به یک میزان از آن لذت می برند.  این فعالیت ها در مهد کودک ها و حیاط خانه، کنار دریا و... قابل اجرا می باشند.

روش بازی:

تعدادی بادکنک را با آب پر کنید و سرش را گره بزنید. بچه ها ساعت ها با این بادکنک های آبی سرگرم می شوند. و هیجان انگیزترین قسمت بازی، هنگامی است که بادکنک ها می ترکند.

برای اهداف آموزشی متنوع تعدادی بادکنک را نیز با هوا باد کنید و به بچه ها بدهید تا مفاهیم ریاضی و فیزیک زیادی را با مشاهده ی تفاوت ها و شباهت های این دو بادکنک در حین بازی بیآموزند.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : بادکنک، آب
زمان بازی : روز