بادکنک بازی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

دقت، توجه، تمرکز
هماهنگی چشم و دست
زبان آموزی
مهارت های حرکتی درشت
پرورش خلاقیت
استفاده همزمان از دو نیمکره مغز

شرح بازی و سرگرمی


بادکنک همیشه یکی از اسباب بازی های مورد علاقه کودکان بوده است. و بازی های بسیار متنوعی می توان با بادکنک انجام داد. در این قسمت 3 بازی ساده ولی لذت بخش برای همه ی سنین را به شما معرفی می کنیم.

روش بازی:

این بازی را در سه سطح مختلف می توانید بازی کنید:

  1. در حالی که با سر به بادکنک ضربه می زنید راه بروید و مسافتی را طی کنید بی آن که بادکنک زمین بیافتد.
  2. در حالی که به بادکنک ضربه می زنید، اطرافیان از شما سوال بپرسند و شما سریع جواب دهید.
  3. در حالی که به بادکنک ضربه می زنید، داستانی خیالی تعریف کنید.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : بادکنک
زمان بازی : روز ، شب