این دست کی بود؟

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

تمرکز
خنده و شادی
هماهنگی دو نیم کره مغز
مشارکت جمعی

شرح بازی و سرگرمی


شاید این بازی قوانین ساده ای داشته باشد ولی باید بدانید که این بازی پر هیجان نیاز به تمرکز بسیار بالایی دارد.

  • همگی دور تا دور به شکل دایره بر روی زمین بنشینید.
  • همگی هر دو دست خود را بر روی زمین بگذارید.
  • حال باید با نفر بغلی خود دست هایتان را یکی در میان بگذارید. یعنی دست راست شما بین دو دست شخص سمت راست شما و دست چپ بین دو دست شخص سمت چپ شما باشد.
  • یک نفر بازی را شروع می کند، بدین ترتیب که یک بار یک دست خود را زمین میزند. دستی که کنار دست اوست (دست نفر بغلی او می باشد)باید یک بار روی زمین بزند سپس دست بغلی او (که دست نفر اول است) و به همین شکل ادامه پیدا می کند.
  • اگر کسی مکث کند و یا اشتباها زودتر یا دیرتر به زمین ضربه بزند، آن دستش از بازی خارج می­ شود.
  • فکر می کنید تا اینجا آسان بود؟ هیجان بازی از آنجا شروع می­ شود که یک شخص به صورت رندم و دلخواه دو بار با دست خود به زمین ضربه می­ زند.
  • هرگاه دستی دوبار به زمین ضربه زد، دور می­ چرخد. یعنی نفری که بعد از او باید ضربه می­ زد، این کار را نباید بکند و نفر قبلی باید ضربه بزند و ادامه پیدا کند. برای مثال اگر جهت عقربه های ساعت نوبت می­ چرخید حالا باید خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخید.
  • هر کس نیز حواسش نباشد که دور برگشته، آن دستش از بازی خارج می­ شود.
  • هر کس دو دستش از بازی خارج شود، به کل از بازی حذف می­ شود.
  • بازی ادامه پیدا می کند تا یک نفر باقی بماند.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب