دو ٣ پا

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

1- مهارت های حرکتی درشت
2- تعادل
3- مهارت های اجتماعی: هماهنگی، همکاری، مشارکت، گفتگو
4- خود کنترلی
5- مهارت حل مسئله
6- مهارت های بین فردی: شناخت و درک تفاوت های ما با دیگران

شرح بازی و سرگرمی


1- در این بازی یک پای یک کودک را به پای کودک دیگر می بندید. و هر جفت کودک باید مسافتی را هر چه سریعتر دویده و طی کنند.هر چند باری که زمین بخورند اهمیتی ندارد باید سعی کنند دوباره بایستند و ادامه دهند.

2- اگر تعداد افراد زیاد است جفت ها با یکدیگر به رقابت می پردازند و اگر تنها دو شخص بخواهند بازی کنند، زمان را می توانید ثبت کنید.

3- در این بازی دو شخص می آموزند که باید با یکدیگر همکاری کنند و با تک روی به نتیجه نخواهند رسید. 

4- همچنین راه های مختلفی برای رسیدن به این هدف وجود دارند، برای مثال، پای سوم خود را بالا نگه دارند و کل مسیر را با تکیه بر یکدیگر لی لی کنند، ریتمی را در نظر بگیرند که هر دو می شناسند تا بتوانند هماهنگ حرکت کنند و... به همین دلیل موجب پرورش مهارت های حل مسئله و تقویت مهارت های گفتگو می شود.


این بازی به دو صورت دو نفره و سه نفره (یا حتی تعداد نفرات بیشتر اگر محدوه سنی افراد بالای 14 سال است)، قابل اجرا است. هر چه تعداد نفرات بیشتر باشد، چالش برانگیز تر خواهد بود و همکاری و هماهنگی بیشتری می طلبد.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب