آسانسور اسمارتیز

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٢ تا ۱٨ سال به بالا

شادی و خنده
مهارت های ارتباطی و اجتماعی
به بازی
دقت، توجه، تمرکز
مهارت حل مسئله
هماهنگی دو نیم کره مغز
هوش فضایی
هماهنگی چشم و دهن

شرح بازی و سرگرمی


یک سر نخ را به مداد / خط کش گره بزنید. سر دیگر نخ را از روی گوش خود رد کنید. تعدادی اسمارتیز روی مداد / خط کش بگذارید. 

دو سر نخ را بکشید تا مداد / خط کش مثل یک آسانسور بالا بیاید و اسمارتیزها را در طبقه ی دهان خود خالی کنید.نکته ایمنی: دقت کنید نخ بسیار باریک نباشد، تا به هنگام کشیدن روی گوش ایجاد بریدگی نکند.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- مداد یا خط کش (میتوانید برای آسانتر شدن دو مداد را به یکدیگر بچسبانید)
٢- نخ کوبلن یا کاموای باریک
٣- اسمارتیز یا هر شکلات کوچک دیگر دلخواه
زمان بازی : روز ، شب