بوفالو وحشی

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

این یک بازی خانوادگی است. تمامی اعضای خانواده هر سنی که دارند، کودک، نوجوان، بزرگسال می توانند در کنار هم این بازی را ساعت ها بازی کنندو دورهم بخندند.


  • بطری های پر را با فاصله ی مناسب از هم در یک ردیف روی زمین بچینید.
  • توپ تنیس یا سیب را داخل یکی از پاهای جوراب شلواری بگذارید.
  • جوراب شلواری شخصی خود را سر کنید.
  • بدون کمک گرفتن از دست ها و فقط با حرکت سر، بطری ها را بیاندازید.

نکته: برای افراد بزرگسال بطری های خانواده استفاده کنید که با آب یا شن پر شده است، زیرا در غیر این صورت سبک بوده و بسیار آسان خواهد بود.

نکته ایمنی: به دلیل رعایت نکات بهداشتی، یک جوراب شلواری را برای همه افراد استفاده نکنید.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب