پرتاب توپ به فوم ریش

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

اهداف بازی:
هماهنگی چشم و دست
جرات و جسارت
شادی، لذت، هیجان
دقت، توجه، تمرکز
مفاهیم پایه ریاضی
مهارت های حرکتی درشت

شرح بازی و سرگرمی


 بازی های کثیف کاری در هر سنی لذت بخش هستند. پرت کردن هم که یکی از علاقه مندی های بشر از عنفوان کودکی است، بنابراین آماده یک بازی لذت بخش باشید. 

قانون این بازی ساده است، نشانه گیری و پرتاب توپ های پفکی (اگر خوراکی سبک دیگری هم به ذهنتان رسید، حتما امتحان کنید)، به فوم ریش جوری که در فوم گیر کند و زمین نیفتد.

 برای اجرا با کودکان زیر 10 سال، بهتر است که  فوم ریش را روی کلاه حمام یا کلاه پلاستیکی بریزید (و عینک محافظ بزنید). اما برای اجرا با نوجوانان و جوانان، می توانید فوم ریش را مستقیما بر روی پوست بمالید و پفک ها را به سمت شخص پرتاب کنید.

 وسایل مورد نیاز: کلاه حمام یا کلاه پلاستیکی (اسکیت، آتش نشانی،...)، عینک محافظ (می توانید از عینک شنا استفاده کنید)، فوم یا خمیر ریش (نوع فومی بهتر است)، پفک توپی

نوع 1: شخصی که کلاه فوم ریشی را بر سر دارد، حق جا خالی دادن را دارد. که این جا خالی دادن می تواند:

      الف) محدود شده: در هنگام جاخالی دادن پاهایش باید ثابت باشد، فقط با بالاتنه جاخالی بدهد.

       ب ) محدود نشده: می تواند آزادانه به هر سمتی بدود و هر طور که می خواهد جاخالی بدهد.

نوع 2: تمامی افراد هم کلاه فوم ریشی بر سر دارند و هم پرتاب کننده هستند، هم جاخالی باید بدهند و هم پرتاب کنند. هر شخص که پفک کمتری بر سرش باشد، برنده است.

نوع 3: همانند نوع 2 همه هم فوم ریش بر سر دارند و هم پرتاب کننده هستند. با این تفاوت که دو تیم می شوید. یک تیم پفک توپی داشته باشد و تیم دیگر پفک حلقه ای

نوع 4: با تغییر هدف پرتاب می توانید، تمرین بازی ریاضی کنید: 2 پفک پرتاب کنید، بعد 3 پفک، میشه چند پفک؟

 


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب