دکمه و نخ

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

مهارت های حرکتی ظریف و درشت جزء مهارت هایی هستند که حتما باید به کودک آموزش داده شود. حالا فرض کنیم کودک ما مهارت های حرکتی ظریف نسبتا خوبی ندارد. این باعث می شود کودک در مدرسه، نتواند مداد را به طریق صحیح در دست بگیرد، بسیار درشت بنویسد، بدخط بنویسد، هنگام نوشتن های طولانی دست کودک درد بگیرد، سرعت نوشتن او کم باشد و یا در مواردی تلاش بسیار زیادی برای هر گونه نوشتن نیاز داشته باشد.

به همین دلیل بازی هایی برای تقویت مهارت های حرکتی ظریف را به شما معرفی می کنیم. که برای تمامی کودکان با مهارت های حرکتی ظریف ناکافی در هر سنی مناسب است.

انواع نخ کردنی ها، چه از اسباب بازی های نخ کردنی موجود در بازار چه از انواع دست ساز آن استفاده کنید، نقش مهمی در تقویت مهارت های ظریف کودکان داشته اید. بخاطر داشته باشید که هر چه سوراخ اشیا کوچکتر و نخ شما باریک تر و منعطف تر باشد، مهارت بیشتری می طلبد. همچنین فعالیت های دوخت به مراتب بیشتر از سایر نخ کردنی ها، مهارت های حرکتی ظریف کودک را تقویت می کنند. این بازی به خودی خود برای کودکان جذاب و هدفمند است اما شما باز هم می توانید این بازی را با تشخیص شکل، رنگ یا تقلید مناسب از الگو همراه نمایید.

در اینجا با استفاده از مقوا و نخ  این بازی برای کودک طراحی شده است. می توانید از دکمه های درشت هم برای این بازی استفاده کنید.نکته ایمنی: «برای کودکان زیر 3 سال از قطعات درشت استفاده کنید.»

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب