دایره ها و گیره های رنگی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

مهارت های حرکتی ظریف و درشت جزء مهارت هایی هستند که حتما باید به کودک آموزش داده شود. حالا فرض کنیم کودک ما مهارت های حرکتی ظریف نسبتا خوبی ندارد. این باعث می شود کودک در مدرسه، نتواند مداد را به طریق صحیح در دست بگیرد، بسیار درشت بنویسد، بدخط بنویسد، هنگام نوشتن های طولانی دست کودک درد بگیرد، سرعت نوشتن او کم باشد و یا در مواردی تلاش بسیار زیادی برای هر گونه نوشتن نیاز داشته باشد.

در زیر نمونه ای  بازی  برای تقویت مهارت های حرکتی ظریف آمده است. که برای تمامی کودکان با مهارت های حرکتی ظریف ناکافی در هر سنی مناسب است.

 کودکان برای گرفتن گیره ی لباس از دو انگشت شصت و اشاره خود استفاده می کنند (گرفتن چنگالی)، این دو انگشت بیشتر از سایر انگشتان برای گرفتن مداد و اغلب فعالیت های روزانه ی ما مورد استفاده قرار می گیرند. بنابراین تقویت آن ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

به علاوه باز کردن گیره ی لباس مستلزم داشتن قدرت کافی است، هر چند در ابتدا برای کودکان دشوار است اما به مرور عضلات دست آن ها تقویت شده و به خوبی از عهده ی این فعالیت بر می آیند.

مسلما اگر یک گیره ی لباس را به کودک بدهید و از او بخواهید آن را باز و بسته نماید، به هدف خود دست نمی یابید چرا که کودکان نیز مانند ما برای انجام هر فعالیت و بازی، هدفی در سر دارند. به همین دلیل شما می توانید بازی هایی برای تشخیص رنگ و عدد را با استفاده از گیره همراه کنید.

در اینجا با کشیدن یک دایره بر روی مقوا و قرار دادن رنگ های مختلف از کودک خواسته می شود که  گیره های هم رنگ را به بشقاب کاغذی،  متصل نماید.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب