پرتاب بادکنک آب

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

 در این بازی لازم است که ابتدا پایه چوبی را بسازید .

طرح پایه چوبی را به نجار نشان دهید و از نجار بخواهید آن را برایتان بسازد. ما بین دو چوب قائم را باند کشی و یا تسمه های کشی  قرار دهید .

تعدادی بادکنک پر آب را آماده کنید و در کنار دستتان قرار دهید.هر کدام از این بادکنک ها را مطابق شکل در وسط تسمه کشی قرار دهید .تسمه را بکشید و هنگامی که به اندازه لازم تسمه کشیده شد آن را ناگهان رها کنید . در واقع به نوعی نشانه گیری کنید.

این وسیله باید حتما در فضای باز قرار بگیرد که باعث آسیب به شیء یا شخصی نشود .

اما هیجان این بازی بسیار زیاد است و می تواند شما و دوستانتان و حتی بزرگترهایتان را برای مدت طولانی سرگرم نگه دارد.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز