نخ- چرخ

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

هدف از شرح این بازی آن‌است که به شما نشان دهیم با هزینه‌های کم می‌شود بازی خلق کرد واز بازی‌های موجود دربازار ایده گرفت وبا کودک بازی سازی کرد.

شرح بازی و سرگرمی

این اسباب‌بازی را می‌توان با در نوشابه یا دکمه و نخ درست کرد. نام دیگر آن نخ و دکمه است.

نخ را از میان دو سوراخ دکمه رد کنید و گره بزنید، بعد دکمه را در وسط نخ قرار دهید و دو سر نخ را بین دو دست بگیرید ودور خودش بچرخانید تا تاب بردارد.

حالا دو سر نخ را بکشید بعد شل کنید (با کم و زیاد کردن فاصله‌ی دست‌ها). با کشیدن نخ، حلقه یا دکمه در یک جهت می‌چرخد و وقتی تاب نخ در آن جهت باز و ثابت شد، باز هم حلقه می‌چرخد و نخ در جهت مخالف تاب می‌خورد در نتیجه چرخ باز هم می‌چرخد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : تکه ای نخ کتان ، پلاستیک و یا کاموا
یک عدد دکمه یا حلقه و یا حتی درب بطری نوشابه
زمان بازی : روز ، شب