گرنا دمپا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٩ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی به نام "گرنا دمپا" یکی از بازیهای محلی استان کهگیلویه و بویراحمد است،که دختران نوجوان آن رابازی می کنند. مراحل انجام این بازی دقیقا همانند بازی "گرنا دوال "هست که پسرها بازی می کنند، با این تفاوت که در این بازی به جای طناب از دمپایی استفاده می شود. هدف این بازی تقویت چالاکی ، پرورش قوای جسمانی و پرورش حواس وتمرکز است.
این بازی توسط اعضای دختر نوجوان مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهر یاسوج اجرا شد.

شرح بازی و سرگرمی

این بازی به نام "گرنا دمپا" یکی از بازیهای محلی استان کهگیلویه و بویراحمد است،که دختران نوجوان آن رابازی می کنند. مراحل انجام این بازی مانند بازی "گرنا دوال "هست که پسران بازی می کنند، بااین تفاوت که در این بازی به جای طناب از دمپایی استفاده می شود. هدف این بازی تقویت چالاکی ، پرورش قوای جسمانی و پرورش حواس و تمرکز است.

در این بازی دو گروه از دختران بعد از یارگیری در مقابل هم قرار می گیرند.وسیله بازی دمپایی است ، که بازیکن های یک گروه به همراه دمپایی هایشان که از پا در آورده اند در وسط یک دایره قرار می گیرند و باید از دمپایی های خود محافظت کنندگروه مقابل سعی دارد دمپایی گروه داخل میدان را با زیرکی برباید و با همان دمپا یی به پای بازیکن های  داخل دایره ضربه بزند.گروه درون دایره نیز باید هوشیار باشند که هنگام حمله برای ربایش دمپایی و یا ضربه زدن ، با پای خود به پای افرادگروه مقابل که بیرون از دایره هستند ضربه بزنند.تمامی ضربه ها از طرف دو گروه باید پایین تر از زانو باشد .ضربه به پای هر بازیکن از هر گروه اصابت کند بازنده حساب می شود و باید ازبازی خارج شود. گروهی که تمامی بازیکن هایش ضربه بخورند، بازنده است.گروه بازنده درون دایره قرار می گیرد .

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان : یاسوج
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : دمپایی
زمان بازی : روز
گردآورنده : سیده کلثوم صداقتی نیا - مربی فرهنگی مرکز شماره دو کانون یاسوج