هدف گیری با توپ پارچه ایی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بعضی از بازی ها را در خانه می توانید بازی کنید و ابزار و وسایل آن را خود بسازید.

در شکل یک بازی بسیار سرگرم کننده آموزش داده شده است که ابتدا ابزار مورد نیاز بازی را باید به کمک بزرگتر ها بسازید.

 وسایل مورد نظر تعدادی پارچه در رنگ های مختلف و قیچی و نخ و ریسمان و چسب و چوب حصیری است .
پارچه هایی به شکل مستطیل برش بزنید  و با آن ها کیسه های کوچک بسازید.درون کیسه ها را با مهره و یا نخود و لوبیا پر کنید . و سر آن را بدوزید.روی یک پارچه بزرگ که دو لایه شده است  تعدادی دایره در فاصله های مختلف بکشید و برش بزنید . سایز دایره ها مقداری از سایز کیسه ها بزرگ تر باشد.
محیط داخلی دایره را با چسب بپوشانید. تا لایه های پارچه از هم فاصله نداشته باشند.یک ریسمان یا یک پوب حصیری از بین لایه پارچه مطابق شکل رد کنید.دو طرف حصیر را با ریسمان گره بزنید.تا به این طریق بتوانید بر روی دیوار نصبش کنید.حال با یک فاصله از پارچه قرار بگیرید و با کیسه هایی که درست کردید نشانه گیری کنید و سعی کنید کیسه ها را ازدایره هایی که ایجاد کرده اید عبور دهید.

هدف ایجاد تمرکز بیشتر  و تعادل ذهن با دست و پا  است. 

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب