توپ و قوطی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

توپ و قوطی یکی از اسباب بازی های قدیمی بچه‌های جهرم است.
این اسباب بازی و شیوه بازی با آن را نوجوان مرکز شماره 1 کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان جهرم ساخته و معرفی کرده‌اند .

شرح بازی و سرگرمی

انتهای یک قوطی فلزی را سوراخ کرده و با یک تکه نخ محکم ،قوطی را به یک توپ کوچک وصل کنید.

در این بازی بازیکن‌ها سعی می‌کنند با حرکت دادن (بالا و پایین حرکت دادن قوطی) توپ وارد قوطی شود این بازی بسیار حرکتی و جذاب برای کودکان است.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : جهرم
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : رضا ایزدی پناه ، محمد صالح نیکو سخن ، رضا میرزایی ، اعظم رنجبر جهرمی