هفت کل

هفت سنگ

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

«هفت کل» یکی ازبازی های قدیمی بچه‌های جهرم است.
این اسباب بازی و شیوه بازی با آن را نوجوانان مرکز شماره 1 کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان جهرم ساخته و معرفی کرده‌اند.

شرح بازی و سرگرمی

هفت تکه سفال شکسته را روی هم قرار می‌دهند و با یک توپ با آن بازی می کنند.

تعداد بازیکنان 4 الی 10 نفر هستند. یک عدد توپ تنیس هفت تکه کَل (کَل به تکه های کوزه شکسته می گویند ، که در حین بازی به خاطر عدم یکنواختی دیرتر بر روی هم قرار می‌گیرد و بازی پرتحرکتر و با نشاط‌تر انجام می‌گیرد.)

بازیکن‌ها به دو گروه مساوی تقسیم شده و یک نفر به عنوان سرگروه انتخاب می‌شود یک گروه در فاصله‌ی معینی از محل هفت‌کَل، که روی هم چیده شده‌اند قرار می‌گیرند تا به نوبت با توپ تنیس کَل‌ها را مورد هدف قرار داده و بزنند.

گروه دوم نیز در پشت هفت کَل، منتظر نتیجه‌اند تا اگر توپ پرتاب شده توسط گروه اول به هفت کَل برخورد نکرد، فوراً جایشان را با گروه اول عوض کنند. ولی اگر برخورد کرد و آرایش سنگ‌ها را برهم زد، توپ را بردارند و با پاس‌کاری و هدف‌گیری سعی کنند نفرات گروه اول را با توپ بزنند و آنها را از دور بازی اخراج کنند.

 همچنین نفرات گروه اول هر فرصتی که به دست آورند به سراغ کَلها می‌روند تا آنها را روی هم بچینند و یک امتیاز بگیرند و مشخص است که برای انجام چنین کاری، یکی از یاران هم‌گروهیش بایستی خود را به خطر انداخته و یارش را در مقابل ضربات توپ پوشش دهد و چنانچه اگر باز هم مورد ضرب توپ قرار گرفت و از بازی اخراج شد، دیگری کار را به اتمام می‌رساند ولی اگر دیگر بازیکنی نمانده باشد، بازی تمام و در دور بعدی جای و نقش گروه‌ها عوض می‌شود.در پایان، گروهی که زودتر و بیشتر‌، 7 امتیاز را کسب نماید برنده است.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : جهرم
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : هفت تکه از سفال شکسته
توپ چهل تیکه یا (توپ تنیس)
زمان بازی : روز
گردآورنده : رضا ایزدی پناه ، محمد صالح نیکو سخن ، رضا میرزایی ، اعظم رنجبر جهرمی