الک دولک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

الک دولک یکی از اسباب بازی های قدیمی بچه‌های جهرم است.
این اسباب بازی و شیوه بازی با آن را نوجوان مرکز شماره 1 کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان جهرم ساخته و معرفی کرده‌اند .

شرح بازی و سرگرمی

برای ساخت اسباب‌بازی الک‌و‌دولک تنها به دو تکه چوب کوتاه و بلند نیاز است

به خاطر فراوانی چوب نخل دو عدد گرز پیش (برگ نخل) یا تغله ( انتها و دسته پنگ نخل را تغله می‌گویند) برای بازی الک و دولک انتخاب می‌شدند. اندازه چوب‌ها دو اندازه تقریبی (15 و 60 cm) است.

شیوه بازی:

دو طرف چوب کوچکتر را روی دو لبه دو قطعه سنگ یا آجر قرار می‌دهیم به طوری که زیر چوب خالی بماند چوب بزرگتر را به دست گرفته و طرف دیگر را در میانه و زیر چوب کوچکتر قرار داده و چوب کوچک را به طرف بالا پرتاب می‌کنیم.

سعی می‌کنیم تا به چوب کوچک ضربه بزنیم پس از اصابت چوب به جلو پرت خواهد شد و امتیاز خواهیم گرفت اما در صورت عدم اصایت چوب بزرگ به چوب کوچک نوبت بازی به طرف دیگر خواهد رسید

و اما در صورت اصابت، نحوه امتیاز‌گیری با اندازه‌گیری حد فاصل سنگ و افتادن چوب کوچک امکان پذیر است.

به این صورت که به وسیله چوب بزرگتر (مثل یک بزاز که پارچه را متر می‌کند) از کنار سنگ‌ها تا چوب کوچک اندازه می‌زنیم که هر یک قبضه چوب بزرگ یک امتیاز محسوب می‌شود.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : جهرم
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : دو تکه چوب کوتاه وبلند در دو اندازه تقریبی (۱۵ و ۶٠ cm)
زمان بازی : روز
گردآورنده : رضا ایزدی پناه ، محمد صالح نیکو سخن ، رضا میرزایی ، اعظم رنجبر جهرمی