تیر و کمان

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

تیرکمان چوبی یکی از اسباب بازی های قدیمی بچه‌های جهرم است.
این اسباب بازی و شیوه بازی با آن را نوجوان مرکز شماره 1 کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شهرستان جهرم ساخته و معرفی کرده‌اند

شرح بازی و سرگرمی

برای درست کردن کمان از شاخه‌ی خرما استفاده می‌کردند.چوب‌ها را چند ساعت خیس می‌کردند تا انعطاف پیدا کند. پس از آن دوسر چوب خیس را با کش می‌بستند تا خمیده شود. از چوب انار و شاخه‌های نازک، تیر درست می‌کردند.(حتماً تیغ‌های سطح چوب تراشیده شود. )برای صاف کردن سطح چوب می توانیداز شیوه حرارت دادن سطح آن استفاده کنید.

برای چرخش بهتر تیر به انتهای چوب  پر پرنده بچسبانید و نوک پیکان را بتراشید.


 شرکت‌کنندگان هدف مشخصی را نشانه می‌گرفتند و باهم رقابت می‌کردند.

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : جهرم
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : شاخه ای نخل خرما(کمان)
شاخه ای از شاخه انار (تیر)
کش محکم (ترجیحاً پلاستیکی)
زمان بازی : روز
گردآورنده : رضا ایزدی پناه ، محمد صالح نیکو سخن ، رضا میرزایی ، اعظم رنجبر جهرمی