ساخت سازه

سازه ماکارونی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۶ سال

بازی فعالیتی است لذت بخش و خوشایند . باید دانست که زندگی کودک بازی است .
اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .
مادر می تواند فرصت های مناسبی برای آموزش کودک ایجاد کند به طوریکه کودک از بازی لذت ببرد و مفاهیم زیادی را یاد بگیرد.

هدف بازی : آموزش ابتدایی ساخت سازه های ماکارونی
هماهنگی چشم و دست و تمرکز

شرح بازی و سرگرمی


وسایل مورد نیاز :

  • رشته های ماکارونی
  • خمیر بازی یا گل رس یا هر چیز جایگزینبوسیله رشته های ماکارونی یک کمربع درست می کنیم.

برای اتصال از خمیر استفاده می کنیم .

چهار چوب بیرونی را درست می کنیم .پس از دیواره ها سقف را می سازیم .می توانیم به همین شکل در و پنجره بسازیم .


این بازی سبب تقویت مهارت دست ورزی و کنترل حرکات دست می شود.

ساخت سازه های این چنین باعث چالش ذهنی می گردد و تلاش برای ایستاده نگه داشتن سازه باعث کشف شکل های مختلف سازه در ذهن می شود .
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : رشته های ماکارونی
خمیربازی یا گل
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری