آقا دمبه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

بازی آقا دمبه، بازی محلی استان کهگیلویه و بویر احمد که با نامهای دیگری مانند هل هله گرگ چمبری و کمی تفاوت درشیوه اجرا در مناطق مختلف استان توسط کودکان ونوجوانان و گاهاً جوانان بازی می شود. در این بازی یک نفر به عنوان چوپان ،یک نفر به عنوان گرگ و بقیه به عنوان گوسفند بازی می کنند.در این بازی گرگ سعی در شکار گوسفندان دارد و چوپان هم سعی می کند که از شکار آنها توسط گرگ جلوگیری کند.
اهداف بازی : پرورش روحیه تعاون ، همكاری و هماهنگی ، بهبود سرعت و عكس العمل

این بازی توسط اعضا مرکز فرهنگی و هنری شماره دو کانون یاسوج اجرا شده است .

شرح بازی و سرگرمی


یک نفر رهبر گروه به اسم چوپان که بقیه بازیکنان (گوسفند) پشت سرش به صورت زنجیر با دو دست کمر همدیگر را می گیرند. و یک نفر به عنوان گرگ سعی می کند که گوسفندان را با گرفتن دست آنها از گروه جدا کند. و چوپان هم با سپر کردن خود سعی می کند از گرفته شدن گوسفندان توسط گرگ جلوگیری کند. حین بازی اشعار زیر توسط گرگ و چوپان خوانده می شود که بازی را جذابتر می کند.

گرگ :آغا دُمْبَهْ دُمْبَهْ بِیُم   ( آغا دمبه به من دمبه بده)

چوپان : والا بِلا مُو نی یِمِتْ   ( والا بلا من اجازه نمی دهم)

گرگ : دِنْدونِ مُو خُو تیز تَره ( دندان من تیز تره)

چوپان : دُمْبه ی مُو لذیذ تره   (دنبه ی من لذیذ تره)

 اگردرحین حمله چوپان بتواند گرگ را درآغوش بگیرد گرگ بازنده حساب می شود .در صورتی که تمامی گوسفندان گرفته شوند ،گرگ باید به دنبال چوپان بدود اگر چوبان را قبل از رسیدن به گله بگیرد ،برنده و چوبان بازنده می شود. در غیر این صورت خودش بازنده حساب می شود .

تنبیه بازنده ها به این صورت است که توسط گله نیشگون گرفته می شوند. 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کهگیلویه و بویراحمد
شهرستان : یاسوج
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز
گردآورنده : سیده کلثوم صداقتی نیا