دور چینی

چیدن اسباب بازی های کوچک دور یک شی بزرگ

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : دو نفره
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ٧ سال

اگر بازی هدف داشته باشد زمان مشخصی که برای بازی در نظر گرفته می شود صرفا گذران وقت نیست.
کودک با بازی همه چیز را یاد می گیرد .
مادر می تواند فرصت های مناسبی برای آموزش کودک ایجاد کند به طوریکه کودک از بازی لذت ببرد و مفاهیم زیادی را یاد بگیرد.

هدف این بازی تقویت مهارت دست و تطابق با چشم و ارتباط گیری با تصویر ساخته خودش است.

شرح بازی و سرگرمی


وسایل مورد نیاز :

  • اسباب بازی های کوچک مثل قطعات خانه سازی یا هزار سازه یا چینه
  • یک اسباب بازی بزرگ مثل عروسک یا ماشیناز کودک بخواهید روی زمین دراز بکشد و سپس خودتان اسباب بازی های کوچک را دور تا دور بدن او بچینید .

در حال انجام اینکار برایش توضیح دهید که می خواهید با چیدن قطعات کوچک شکل او را روی زمین درست کنید.

سپس از او بخواهید به آرامی از جایش بلند شود.

از او بخواهید برای شکل خودش چشم و دهان بگذارد.

میتواند برایش اسم انتخاب کند و با او ارتباط بگیرد.

شما میتوانید صدای شکل او را در بیاورید.
در مرحله بعدی یکی از عروسک های مورد علاقه کودک را به او بدهید تا خودش اینبار قطعات را بچیند.
سپس از او بخواهید عروسک را به آرامی بردارد و برای شکل عروسک چشم بگذارد .

حالا او میتواند برای عروسکش توضیح دهد که شکلش را روی زمین درست کرده است .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
شهرستان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : اسباب بازی های کوچک مثل خانه سازی یا هزار سازه یا هر وسیله بازی که دارای اجزای کوچک باشند.
یک اسباب بازی بزرگ مثل یک عروسک.
زمان بازی : روز ، شب
گردآورنده : حسین اله یاری