پیدا کردن گنج در تاریکی

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

تعداد زیادی جعبه‌ی تخم مرغ شانسی یا جعبه‌های شفاف

لامپ‌های شب نما کوچک(می‌توانید از دستبندهای شب نما نیز استفاده کنید)

فضای بیرون

مقداری خوراکی یا اسباب‌بازی‌های کوچک(هرچیزی که به عنوان گنج می‌خواهید آن را پیدا کنید)

دو عدد سطل

شرح بازی

در هرکدام از جعبه‌ها یک اسباب‌بازی یا لگو قرار دهید. سپس لامپ یا دستبند را درون جعبه قرار داده و در جعبه را ببندید.

در فضای بیرون جعبه‌ها را در مکان‌های مختلف قرار دهید و صبر کنید تا هوا تاریک شود.

از کودک خود بخواهید که سطل را بردارید و در تاریکی چشم‌های خود را تیز کند تا با مشاهده‌ی نوری که از جعبه‌ها خارج می‌شود بتواند گنج را پیدا کند.

اگر در این بازی حریف دارید هرکسی که تعداد جعبه‌های و گنج‌های بیشتری را بتواند پیدا کند برنده‌ی بازی است.

هدف بازی

افزایش دقت و سرعت  عمل،  تقویت مهارت دیدن و مشاهده کردن

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی