آموزش مهارت نوشتن حروف با الگوی صحیح

دسته : آموزشی

این بازی از سری بازی های است که به تقویت مهارت نوشتن حروف با الگوی صحیح می‌پردازد

شرح بازی و سرگرمی

آنچه نیاز دارید

خط کش الگوی نوشتن حروف الفبا فارسی

خط کش الگوی نوشتن حروف الفبا انگلیسی

برگه‌ی کاغذ A4

مداد

نوارچسب

شرح بازی

خط کش الگوی نوشتن حروف الفبا فارسی یا خط کش الگوی نوشتن حروف الفبا انگلیسی را با استفاده از نوارچسب روی کاغذ بچسبانید و آن را ثابت کنید.

حال از کودک خود بخواهید که با استفاده از مداد الگوی الفبا را پر کند و الگو را روی کاغذ حک کند.

یک کاغذ دیگر در کنار دست او قرار دهید و از او بخواهید همانطور که الگو را روی خط کش تمرین می‌کند پس از آن بدون استفاده از خط‌کش الگو همان حرف الفبا را روی کاغذ دیگر بنویسد.

هدف بازی

آموزش مهارت نوشتن حروف با الگوی صحیح

مشخصات بازی و سرگرمی
گردآورنده : پریسا حسنی