جوراب بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی مخصوص شبهای طولانی زمستان است . که مردم برای شب نشینی به خانه بستگان خود می روند و بزرگ و کوچک در این بازی شرکت می نمایند.

شرح بازی و سرگرمی

1- بازیکنان به دو دسته مساوی تقسیم می شوند. 

2- برای شروع بازی شیر یا خط می کنند. گروه برنده بازی را شروع می کند . 

3- یک نفر از میان گروه که مهارت بیشتری دارد سکه را بین دو انگشت اشاره و شست یا انگشت وسطی و اشاره قرار می دهد که ظاهر سکه معلوم نباشد . 

4- دست را زیر تمام جوراب ها می گرداند بعد از تمام شدن کار گروه مقابل ضمن مشورت با هم یکی از آنها که خبره به نظر می رسد ،یکی از لنگه های جوراب را بر می دارد و می گوید:" این گل"

5- اگر سکه زیر آن جوراب  باشد. بازی به دست آنها می افتد .

6- اگرسکه زیر آن جوراب نباشد باز هم ضمن تفکر و توجه لنگه دیگری بر می دارد و می گوید: "این براگل"

 که اگر سکه زیر آن باشد بازی به دست آنها می افتد در غیر اینصورت بازی در دست همان گروه است.

 برای برد نهایی امتیاز را 200 می گیرند و برای هر عدد 10 یا 20 را محاسبه می کنند هر گروهی زود تر به عدد 200 برسد برنده نهایی بازی است. مشخصات بازی و سرگرمی
استان : کردستان
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : ۱- تعدادی لنگه جوراب
٢- یک عدد سکه
زمان بازی : روز ، شب