جیجه خروس

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

این بازی اغلب در بین افرادی که در شهر های ساحلی هستند انجام می شود. اما اگر به دریا دسترسی ندارید می توانید هنگامی که به دریا رفتید و یا جایی که آب هست این بازی را انجام دهید.

ابتدا، بازيکنان در قسمتى از آب دريا دور هم جمع مى‌شوند.

 سپس يک نفر به‌نام استاد با دست آب را آن‌قدر به‌هم مى‌زند تا کف کند. پس از چند دقيقه، رفته‌رفته آب صاف و راکد مى‌شود. 

استاد پنجه‌هاى خود را به‌هم قفل کرده و دست‌هاى خود را دايره‌وار روى آب مى‌گذارد. بازيکنان به آب هایى که بين دست‌هاى استاد قرار گرفته تلنگر مى‌زنند. هنگام تلنگر زدن ،انگشت هرکس محکم به آب خورد و قلپ صدا کرد جيجه (جوجه) است و هرکس که انگشت آن آهسته صدا کرد خروس مى‌شود .

 اگر تعداد خروس‌ها از يک نفر بيشتر بود، کار را تکرار مى‌کنند تا فقط يک خروس باقى بماند. نفرى که خروس شود، بازنده است. بازيکنان جایى را، مثلاً بند يک کشتى را به‌عنوان دکه انتخاب مى‌کنند و بعد همگى به آب مى‌زنند. در اينجا خروس موظف است به‌وسيله ی شنا، جيجه‌ها را تعقيب کند. ضمناً بايد مراقب باشد کسى خودش را به دکه نرساند. اگر خروس موفق شد يکى از جيجه‌ها را گرفتار کند برنده مى‌شود و اگر موفق نشد، يعنى اگر جيجه‌اى خود را به دکه رسانيد، باز خروس بازنده است و بازى به‌همين ترتيب از نو شروع مى‌شود .


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز