تولاما

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

حفظ تعادل، تقویت عضلات پا، ایجاد هماهنگی بین دست و پا و چشم ها، ایجاد روحیه فداکاری از ویژگی های این بازی است.

شرح بازی و سرگرمی


شیوه بازی به این شکل است که ابتدا شکل کلی بازی را می کشند:

1- یک دايره ی بزرگى روى زمين مى‌کشند و آن را به هشت قسمت تقسيم مى‌کنند. 2- در سمت چپ و در خارج دايره مربع مستطيلى رسم مى‌کنند که خانه ٔ اول بازى است. 

3- خانه‌هاى داخل دايره را هم، از ۲ تا ۹ شماره‌گذارى مى‌کنند. 

4- درست در نقطه ی مقابل خانه ی  يک، در آن طرف دايره و در بيرون آن نيم‌دايره‌اى رسم مى‌کنند. که جهنم خوانده مى‌شود.

5-  بازيکن اول، سنگ را در خانه ٔ اول مى‌اندازد و خود از روى خانه ٔ اول مى‌پرد و يک پاى خود را در خانه ٔ دو و پاى ديگرش را در خانه سه مى‌گذارد. 

6- بعد به خانه ٔ نه مى‌پرد و پاى راست خود را بالا نگه مى‌دارد، خم مى‌شود و سنگ را از خانه ٔ اول برمى‌دارد و از روى خانه ٔ يک به بيرون بازى مى‌پرد. 

7- پشت به شکل بازى مى‌ايستد و سنگ را مى‌اندازد. سنگ در هر خانه‌اى افتاد، آن خانه متعلق به بازيکن خواهد بود. اما اگر سنگ او به جهنم افتاد، او سوخته است و ديگرى بازى را شروع مى‌کند. 

نکته:

در اين بازى افتادن سنگ و يا رفتن پا روى خط موجب باخت بازيکن است. همين‌طور اشتباه گذاشتن پا درهر خانه . مشخصات بازی و سرگرمی
استان : آذربایجان غربی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب