تخم جنگی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

تخم جنگی؛ نام یکی از بازیهای محلی و سنتی ویدوجی ها در عیدباستانی نوروز است.
این بازی بسیار شاد و جالب تا سالهای اخیر انجام می شده است و در حال حاضر کم کم به دست فراموشی سپرده شده است.در اینجا سعی شده بسیار مختصر و کوتاه درباره این بازی محبوب و پرطرفدار توضیح داده شود.

شرح بازی و سرگرمی

 

این بازی به این صورت است که افرادی برای بازی به میدان محلِ بازی می آیند.

افراد شرکت کننده  تخم مرغ هایی در دست دارند. بنا به روش بازی باید این تخم مرغ ها از نظر ظاهری زیبا و پوسته آن مقاومت بیشتری داشته باشند تا در برخورد با تخم مرغ های رقیب دچار شکستگی و یا ترک نشوند.

 بازی این طور است که ابتدا شخصی که تخم مرغ در دست دارد رقیبی برای خودش انتخاب می کند، بعد از پیدا کردن رقیب، تخم مرغ های خود را به یکدیگر میدهند تا تخم مرغ های همدیگر را محک و یا آزمایش کنند. و از مقاومت تخم مرغی که قرار است با آن بازی کنند آشنا شوند.

  چه بسا در حین آزمایش تخم مرغ های همدیگر یکی از آنان از بازی انصراف دهد. چون توانسته است مقاومت تخم مرغ رقیب را تشخیص دهد. (تست کردن تحم مرغ های همدیگر قبل از بازی اشکالی ندارد و از قوانین این بازی است.)

البته این نکته کاملا مشخص است که تخم مرغ های بومی از مقاومت بیشتری برخوردارند. تست مقاومت پوسته تخم مرغ در این بازی به این صورت است که تخم مرغ ها را به همدیگر داده و به آرامی به سر دندان های خود میزنند و این طور از مقاومت آن اطلاع پیدا میکنند.

 بعد از قبول بازی با همدیگر ابتدا یکی از دو شرکت کننده تخم مرغ را در مشت خود گرفته به طوری که ته تخم مرغ بیرون باشد و به حدی که رقیب بتواند با سر تخم مرغ خودش  به آن ضربه بزند.

 نهایتا تخم مرغ یکی از آنها خواهد شکست ،سپس نوبت دیگری میشود که با سر تخم مرغ ضربه بزند و دوبار این حرکت ادامه پیدا میکند تا دو طرف تخم مرغ یکی از رقبا شکسته و یا ترک جزئی بردارد که در این صورت رقیبی که دو طرف تخم مرغش (سر و ته تخم مرغ) بشکند و یا ترک بردارد بازنده اعلام میگردد وباید تخم مرغش را به شخص برنده بدهد.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب