تیراوُمِه

یارآمد

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


 - بازيکنان به دو گروه مدافع و مهاجم تقسيم مى‌شوند. 

 - گروه مدافع، به‌صورت فشرده مى‌نشيند و يک فرد ورزيده مسئول محافظت از آنها در مقابل گروه مهاجم مى‌گردد. 

 - گروه مهاجم که در جائى پنهان شده، با فرمان جارچي، حمله را شروع مى‌کند.

 - مهاجمان سعى مى‌کنند که مسئول گروه مدافع را حيران و سرگردان کرده و از اين طريق به‌ ياران او ضربه بزنند.

 -  در صورت موفق بودن آنها، افراد نشسته تنبیه می شوند. 

 - تنبیه  ادامه دارد تا زمانى‌که مسئول گروه مدافع به يکى از افراد مهاجم رسيده و دست خود را روى سر او بگذارد.(   اصطلاحاً به آن 'کچ‌کردن' مى‌گويند. )

 - با اين‌کار جاى دو گروه عوض مى‌شود و بازى تا زمانى که بازيکنان احساس خستگى نمايند، ادامه مى‌يابد .

  

   نکته :تنبیه را قبل از شروع بازی دو گروه می توانند در نظر بگیرند.
مشخصات بازی و سرگرمی
استان : بوشهر
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز