کلیگیزلن پاچ

قایم باشک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


 -  افراد شرکت کننده در بازی که گرد هم آمده اند، یک نفر را با قرعه انتخاب می نمایند .

 - چشم های او را می بندند و  از او می خواهند که رو به دیوار بایستد و جایـی را نگاه نکند .

 - افراد دیگر بازی آرام و بی سروصدا خود را در پشت بوته ها، درختان، چاله ها و نقاطی دور از دید فردی که چشمان خود را بسته پنهان می سازند.

 -   فردی که  چشم  هایش بسته  شده ، شروع به شمردن کرده و هر از گاهی صدا می زند:" گلیـم ؟ " 

 - اگـر فـردی نتوانسته خود را قایم سازد فریاد می کند" گلمه ".

 - در صورتی که  نفر چشم بسته صدایی نشنود. مطمئن می شود که همه قایم شده اند.

 - او  به اطراف سرک کشیده و به محض دیدن یکی از نفرات سریعاً به جایگاه اصلی و اولیه برگشته و زودتر از آنان دستش را به دیوار می زند و می گوید: " شوبه ، سنی گوردوم ".


 - اگر این فرد بتواند همه را پیدا کرده و قبل از آنها خود را به جایگاه پیش بینی شده برساند، نفرات دیگر برای انتخاب فردی بجای وی، مخفیانه برای خود اسامی را مشخص می کنند مثلاً برای تک تک افراد اسامی گلهای مختلف را گذاشته و به نزد این فرد می آیند و نام گلها را می شمارند. اسم هر گلی را که این فرد انتخاب کند. آن فرد بجای وی مجبور خواهد شد چشمان خود را ببندد تا دیگران دوباره قایم شوند.


 - چنانچه افراد هیچکدام پیدا نشده و یا قبل از آنکه دیده شوند خود را به جایگاه معین شده برسانند فردی که چشم خود را بسته بود مجبور است دوباره چشمانش را ببندد تا دوبـاره بـازی پیگیری شود.

 - اگر  موفق شود، عده ای را پیدا نماید و عده ای قبل از دیده شدن، خود را به جایگاه تعیین شده برسانند قرعه کشی جهت چشم بندی بین نفراتی انجام می پذیرد که دیده شده اند.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : اردبیل
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز