اوسا کیه؟ اوسا کیه؟

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

هدف: پرورش دقت و هوش

شرح بازی و سرگرمی


 1- این بازی را می توانید در کلاس انجام دهید.

 2- با خارج شدن یک نفر از بچه های کلاس بقیه بچه ها از بین خود یک نفر را به عنوان اوسا انتخاب می کنند .

 3-در حالی که اوسا با دست علامت و حرکات مختلفی در می آورد و بقیه بچه ها هم هم زمان  با او آن علامت ها را تکرار می کنند . با خواندن شعر (اوسا کیه ، اوسا کیه ،اوسا منم ، اوسا منم )نفر خارج از کلاس وارد می شود.

 4- آن شخص حداکثر به 3 نفر می تواند اشاره کند. اگر اوسا را پیدا کند جایش را به دیگری می دهد. اگر با اولین اشاره اوسا را پیدا کرد تشویق می شود.

 5- اوسا می تواند در هر مرحله تغییر کند، همچنین علامت با دست را هر لحظه تغییر دهد. مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب