تشتک بازی

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


 1- 10 عدد سر نوشابه را با سنگ یا چکش صاف کنید.

 2-  سنگ مرمری را به صورت گرد در می آورید. روی زمین خط منحنی یا دایره  بکشید.(می توانید از هر سنگی که یک مقدار گرد است هم استفاه کنید.) در این بازی تعدادبازیکنان بیش از 20نفر نباید باشد. 

 3- افراد شرکت کننده  به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. یکی از گروه ها تَشتک ها را داخل دایره می گذارند.

 4-  کار گروه این است که از تشتک ها محافظت کنند تا گروه مقابل نتوانند آن ها را از دایره بیرون بیندازند. 

 5- تیم مقابل با سنگ هایی که در دست دارند، سعی می کنند یک به یک تَشتک ها را از دایره بیرون بیندازند .

6- گروه که محافط تَشتک ها هستند، سنگ های آن ها را از دور دایره از دور می کنند. 

7- هر گروه زودتر از گروه مقابل تشتک ها را به بیرون دایره بیندازد برنده بازی است .مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قزوین
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز