چشم بگیرو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1-افراد شرکت کننده  در دایره های به شعاع تقریبا 3 متر مستقر می شوند .

2- یک نفر به صورت داوطلب یا قرعه از بازیکنان انتخاب می شود و در وسط دایره بازیکنان قرار می گیرد . که به او "اوسا" می گویند.

3- اوسا ، با پارچه ای چشم یکی از بازیکنان را می بندد .

4- خود اوسا در بین دایره بازیکنان قرار می گیرد.

5- اوسا با صدای بلند می گوید"چشم بگیر و چه باله"

6- سایر بازیکنان ضمن پراکنده شدن در محدوده دایره با هم جواب می دهند:"وقت گل اناره" 

7-آنگاه اوسا  با سایر بازیکنان همه یک صدا فریاد می زنند:"چشت بگیر،که باله".

8- آن فردی که چشم او بسته است با احتیاط و در عین حال با سرعت عمل در همان محدوده دایره به دنبال سایر بازیکنان می دود و آن ها از دورو بر او فرار می کنند.

9- چنانچه دست این بازیکن به هر بازیکن فراری اصابت کند آن فرد بازنده است.و نوبت بعد چشم او بسته می شود.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز