ال ال اپلک

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی با تعدادشرکت کننده گان زیادی نیاز دارد. همچنین این بازی بیشتر در شب نشینی ها و زمانی که بیشتر افراد دور هم جمع هستند انجام می گیرد.

شرح بازی و سرگرمی

1- تمامی افراد شرکت کننده در این ، دست خود را کنارهم روی زمین قرار می دهند.

2-یک به عنوان "استا" انتخاب می شود. با دست روی دست بازیکن ها می زند و  هم زمان شعر می‌خواند:

        «ال ال اپلک چایده چیخده گلبک، چایین سویو سویوخدی، دییر دیر آت منی آن منیآلات منی، یا قابالا قات منی، گئتدیمگور دوم باغیمیزداقوتور گچی اولو بدی قارقالار یغیشیب باشونه دییر جیز و جیز وجیز».

   ترجمه شعر تركي:

« دست رو دست، از رودخانه قارچی درآمد، آب رودخانه سرد است، و می گوید مرا بینداز مرا بینداز، مرا گول بزن و با روغن و عسل قاطی کن، رفتم دیدم در باغمان بز گری مرده و کلاغ ها دورش جمع شدند و می گویند: جیز و جیز و جیز.»

3- سومین جیز به دست هر کس که می افتاد آن دست از بازی خارج می شود.

4- این بازی ادامه دارد تا وقتی که تمام دست ها به جز یک دست از بازی خارج شود. 

5- آخرین دست بازنده می شد.

6-  تمام افراد با دست خود روی آن دست باقی مانده می زدند و می خواندند :

       «دگیر مانا گیردی کپک، اونی یالاتی قالدی کپک، ایبنه کتک ایبن کتک» 

   ترجمه شعر تركي:

      « سگ وارد آسیاب شد، آرد خود را خورد و سبوسش به جای ماند پس این فرد را کتک بزنید.»

7-  بعد از آن دوباره بازی  شروع می شود. 

مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک