سَس سیز

سکوت

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

این بازی معمولا در شب ها بین خانواده یا در شب نشینی ها انجام می‌گیرد.

شرح بازی و سرگرمی


1- بازی این گونه است که زمانی که افراد دور هم جمع می شوند، خودشان در اول بازی قرار می گذارند که نباید در طول بازی هیچکس صحبت کند، یا بخندد،  و  یا ...( در واقع  نبایدهیچ صدایی باشد و باید سکوت بر فضا حاکم باشد.)

2-در اول بازی می گویند :«هرکس دانشسا  اشک او تپیکلر»

 اینجا یک خر است که هر کس حرف بزند او را لگد میزند.

و یا می گویند: «بواوده بیر پیشک وار، هرکس دانشسا اونو جرماخلار»

اینجا یک گربه است. هرکس حرف بزند او را چنگ میزند.

3- اگر کسی بخندد و یا حرفی  بزند از بازی کنار می‌رود. 

   

  - البته افراد با ایما و اشاره  سعی می کنند، یکدیگر  را بخندانند.مشخصات بازی و سرگرمی
استان : زنجان
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب