سنگ کرنو

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- دو نفر که از همه بزرگتر هستند یارگیری  می کنند  , و به دو گروه مساوی تقسیم می شوند.

2- یک نفر را نیز به عنوان داور " استا" انتخاب می نمایند.

3- افراد در گروه به صورت یکی در میان در یک صف قرار می گیرند و هر بازیکن بین دو بازیکن  حریف قرار می گیرد.

      به طور مثال: آبی قرمز، قرمز آبی

4- همه بازیکنان شرکت کننده به جز بازیکن اول و آخر صف  دست های خود را به پشت  کمر برده و قلاب می کنند. به طوری که سنگ داخل دست هایشان جای بگیرد.

5- داور در طول صف شروع به حرکت کردن می کند و سنگ را در دست یکی از بازیکنان قرار می دهد. اما  دست او را رها نمی کند تا زمانی  که بگویید: "سنگ کرنو وردار در رو"

 6- پس از گفتن این جمله سنگ در دست بازیکن قرار می گیرد .

7- بازیکن  باید تلاش کند طوری از صف به سمت بیرون فرار کند تا بازیکنان حریف که آماده هستند، نتوانند ضربه ای به او وارد کنند.و یا او را بگیرند.

8-  چنانچه بازیکن با موفقیت از صف خارج شود گروه او به عنوان گروه برنده انتخاب می شوند.

9- بازی طبق همین روال تا زمان توافق گروه ها ادامه می یابد. 
 مشخصات بازی و سرگرمی
استان : قزوین
میزان تحرک : پرتحرک
وسایل بازی : برای این بازی به یک تکه سنگ به اندازه یک گردو و کمی بزرگتر یا کوچکتر از گردو نیاز است.
زمان بازی : روز