سنگ چِل چِل مَچَرا

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1-افراد شرکت کننده  دو سرگروه انتخاب می کنند .

2- سر گروه ها یار کشی می کنند و هر کدام به تعداد مساوی افرادی را انتخاب می کنند .

3-  دو دسته جدا از یکدیگر می نشستند .

4- یکی از سرگروه ها سنگ کوچکی  ( ریگی ) برمی دارد و در دست یکی از افراد گروه می گذارد . 

5- دسته مقابل پس از مشورت با گروه خود باید بگوید که سنگ در دست کیست؟ 

6- اگر صحیح حدس بزنند سنگ به آن گروه  داده می شود. به این ترتیب بازی ادامه می یابد .

7- اگر اشتباه حدس بزنند یک امتیاز به نفع گروهی که سنگ را در اختیار دارد حساب می شود و دو مرتبه همان گروه بازی را ادامه می دهند.

 8- هنگامی که سرگروه مشغول مخفی کردن سنگ در دست یکی از افراد گروهش است. با آواز بلند به طور مرتب می گوید: 

                                                                                        "سنگ چل چل مچرا ، کی می چرونه بچه را ؟ این بچه های گله را ؟ هی به در آ ، هی به در آ "

9- در برخی از نقاط دیگر شهرستان فسا ، چنین می خوانند : 

                                                                                      " سنگ چل چل مچرا، کی می چرونه گله را ؟ گله سید مصطفی [ سید مرتضی ] هی به در آ ، هی به در آ "

10-   و یا  می گویند: 

                                                                                     " سنگ چل چل مچرا ، کی می چرونه بچه را ؟ این بچه های گرگ را ؟ های به در آ ، های به در آ ."


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : فارس
شهرستان : فسا
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب