چهار گوش چهارگوش

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ سال

از اهداف این بازی می‌توان به ایجاد روحیه‌ی همکاری و تعاون و تسریع در انجام عمل‌ها و عکس‌العمل‌ها،تقویت عضلات‌پا اشاره کرد.

شرح بازی و سرگرمی

1- چهار کودک به شکل مربع و به فاصله سه متر از یکدیگرمی ایستند و یک نفر هم داخل مربع قرار می گیرد. 

2- چهار کودک به صورت دو به دو باید جای شان را طوری با هم عوض کنند که  نفر داخل مربع نتواند جای آنان را بگیرد. 

3- اگر نفر داخل مربع جای یکی از کودکان را بگیرد، کودکی که جای او گرفته شده است در وسط مربع می ایستد.

4- بازی به همین شکل ادامه پیدا می کند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب