تاب با تایر ماشین

دسته : سرعتی
تعداد بازیکنان : انفرادی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٣ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

این تاب با استفاده از یک تایر ماشین ساخته می‌شود. معمولاً یک تایر نو یا کهنه را با طناب از درختی آویزان می‌کنند.

 در زمین‌های بازی مجهز از تایرهای نو و بزرگ‌تر از اندازه ی معمول استفاده می‌شود و معمولاً حفاظ فلزی مدوری برای افزایش ایمنی دور آن قرار می‌گیرد و با زنجیر از یک میلله آهنی یا چوبی آویزان می‌شود.

 ممکن است تایر به حالت عمودی یا افقی با سه زنجیر متقارن آویزان شود، یا زنجیرهای یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد.که البته این تاب ها مقاوم ترند.

اما تاب هایی که با طناب ساخته می شوند به این اندازه مقاوم نیستند.
مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب