دفترچه چهره شناسی

دسته : آموزشی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بعضی از بازی ها نیاز به وسایل مخصوص خود دارد.که گاهی نبودن آن وسایل باعث می شود ما نتوانیم آن بازی را انجام دهیم.اما با کمی خلاقیت می توانیم  بازی هایی را به شکل های گوناگون و خلاق  بسازیم .و برای خود و دوستان مان لحظاتی خوش را ایجاد کنیم.

در زیر یک نمونه ساخت دفترچه چهره شناسی را می بینید که با ساختن آن  ساعت ها سرگرم خواهید بود.تعدادی کاغذ را برش های مستطیلی بزنید و با پانچ آن ها را سوراخ کنید. روی یک تعداد از آن ها  چشم های مختلف بکشید. روی تعدادی دیگر بینی و تعدادی دیگر دهان های مختلف با حال های مختلف بکشید.

حال هر کدام از این اجزا را جدا دسته بندی کنید و از حلقه عبور دهید . با تغییر برگ ها شما شخصیت های گوناگونی را می توانید بوجود آورید.