سیبل تیر اندازی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

بعضی از بازی ها نیاز به وسایل مخصوص خود دارد.که گاهی نبودن آن وسایل باعث می شود ما نتوانیم آن بازی را انجام دهیم.اما با کمی خلاقیت می توانیم آن بازی را به شکل های گوناگون بسازیم .و برای خود و دوستان مان لحظاتی خوش بسازیم.

در زیر یک نمونه ساخت سیبل تیر اندازی را می بینید که با ساختن آن ساعت ها سرگرم خواهید بود.
بر روی یک کارتن مقوایی تعدادی سوراخ  به اندازه قطر رول دستمال های کاغذی ایجاد کنید.رول ها  دستمال کاغذی در ابعاد گوناگون را از کارتن مقوایی عبور دهید. بر روی یک کاغذ امتیاز های مختلف بنویسد و هر امتیاز را بر روی یک رول بچسبانید.

بر روی هر رول یک توپ بگذارید.حال با یک فاصله از سیبل باستید و به آن تیر اندازی کنید و سعی کنید توپ ها را بیندازید و با توجه به امتیاز های روی رول ها به خود و دوستان تان امتیاز بدهید.مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
وسایل بازی : تفنگ - توپ
زمان بازی : روز ، شب