سیبل فرودگاه هواپیمایی

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۴ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


بعضی از بازی ها نیاز به وسایل مخصوص خود دارد.که گاهی نبودن آن وسایل باعث می شود ما نتوانیم آن بازی را انجام دهیم.اما با کمی خلاقیت می توانیم آن بازی را به شکل های گوناگون بسازیم .و برای خود و دوستان مان لحظاتی خوش بسازیم.

در اینجا یک نمونه ساخت سیبل برای هواپیما ها ی کاغذی  را می بینید که با ساختنش ساعت ها سرگرم خواهید بود.

بر روی زمین مانند شکل بالا تعدادی مربع در نظر بگیرید و با چسب کاغذی آن مربع ها را بر روی زمین بکشید. و برای هر خانه امتیازی در نظر بگیرید. حال می توانید تعدادی موشک و هواپیما را با کاغذ درست کنید.

و با یک فاصله از این مربع ها باستید و با پرتاب این هواپیما ها به سمت سیبلی که درست کرده اید.به خود و دوستان تان امتیاز بدهید.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب