سیبل پنبه ایی

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۵ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


بعضی از بازی ها نیاز به وسایل مخصوص خود دارد.که گاهی نبودن آن وسایل باعث می شود ما نتوانیم آن بازی را انجام دهیم.اما با کمی خلاقیت می توانیم آن بازی را به شکل های گوناگون بسازیم .و برای خود و دوستان مان لحظاتی خوش بسازیم.

در اینجا یک نمونه ساخت سیبل پنبه ایی  را می بینید که با ساختنش ساعت ها سرگرم خواهید بود.

با استفاده از یک حلقه و چسب کاغذی و پنبه می توانید این بازی را بسازید.چسب کاغذی را مانند لانه عنکبوت بسازید و از سمت چسب دار آن مورد استفاده قرار دهید.

از فاصله دور به آن  با پنبه های توپی نشانه گیری کنید. و با برخورد هر پنبه با سیبل به خود و دوستانتان امتیاز بدهید.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب