توپ روی جاده ی مارپیچ

دسته : فکری
تعداد بازیکنان : انفرادی ، گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

اهداف: تطابق حرکت چشم دست
افزایش دقت و تمرکز

شرح بازی و سرگرمی


بعضی از بازی ها نیاز به وسایل مخصوص خود دارد.که گاهی نبودن آن وسایل باعث می شود ما نتوانیم آن بازی را انجام دهیم.اما با کمی خلاقیت می توانیم آن بازی را به شکل های گوناگون بسازیم .و برای خود و دوستان مان لحظاتی خوش بسازیم.

در زیر یک نمونه ساخت بازی تمرکزی را می بینید که با ساختن آن ساعت ها سرگرم خواهید بود.روی زمین مانند شکل بالا با نوار چسب ، مسیری را طراحی کنید. و با نی نوشابه یک توپ نسبتا سبک را در مسیر با دمیدن هدایت کنید و سعی کنید از آن خارج نشود. این بازی نیاز به تمرکز بالا دارد.


می توانید با کشیدن طرح ماز های مختلف روی زمین از بچه ها بخواهید توپ را در  مسیر هدایت کنند.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب