ایکس- او بسازید

دسته : آموزشی
گروه سنی : ٨ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


برای داشتن این بازی با داشتن تعدادی سنگ یک اندازه و تخت می توانید به خواسته تان برسید.

با یک پارچه با هر جنسی مانند کتان  یا گونی یک کیسه کوچک درست کنید. که جایی برای محل نگه داری مهره های تان باشد.

بر روی آن با رنگ یا ماژیک مانند شکل  طرح صفحه ایکس -او را بکشید.

روی سنگ ها را به همین ترتیب علامت گذاری کنید.

حال با دوستان خود این بازی سرگرم کننده را انجام دهید.این بازی یک بازی دو نفره‌است به وسیله یک قلم و کاغذ انجام می‌شود. نام این بازی به دلیل علامت‌های X و O است که در طول بازی استفاده می‌شود. برای آغاز این بازی در یک صفحه جدولی با ۳ ردیف و ۳ ستون رسم می‌شود و هر یک از طرفین یکی از علامت‌های X یا O را انتخاب می‌کنند و تا انتهای بازی برای پر کردن خانه‌های جدول از آن استفاده می‌کنند.

برای شروع بازی یکی از طرفین به قید قرعه علامت X یا O را که قبلاً انتخاب کرده در یکی از خانه‌های جدول ۹ خانه‌ای قرار می‌دهد. سپس نفر دوم علامت مربوط به خود را در خانه‌های دیگر که هنوز پر نشده‌اند قرار می‌دهد و پس از آن مجدداً نوبت نفر اول خواهد بود.

نقطه پایان بازی در هر مرحله جایی است که یکی از حریفان بتواند علامتی را که در ابتدای بازی انتخاب کرده در یکی از ردیفهای افقی، عمودی یا قطری قرار دهد و در طول بازی هر یک از طرفین با قرار دادن علامت خود در مقابل علامت‌های حریف نباید اجازه دهند که حریف یک خط عمودی، افقی یا قطری را با علامت خود پر کند.


نمونه یک بازی که در نهایت X بازی را برده‌است:


Game of tic-tac-toe, won by X