اسباب بازی بسازیم

دسته : آموزشی
تعداد بازیکنان : انفرادی
گروه سنی : ۶ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


بعضی از بازی ها نیاز به وسایل مخصوص خود دارد.که گاهی نبودن آن وسایل باعث می شود ما نتوانیم آن بازی را انجام دهیم.اما با کمی خلاقیت می توانیم  بازی هایی را به شکل های گوناگون بسازیم .و برای خود و دوستان مان لحظاتی خوش بسازیم.

در زیر یک نمونه از ساخت یک بازی خلاق را می بینید که با ساختن آن  ساعت ها سرگرم خواهید بود.بر روی یک مقوا یک دایره بکشید و اطراف آن را ببرید .مرکز آن را مشخص کنید.و یک شعاع برای دایرکشیده و برش بزنید.دایره را به شکل قیف در آورده و دوباره قسمتی را که بریده اید با چسب شیشه ایی ببندید. نی پلاستیکی را از آن عبور دهید. و نی را با چسب محکم کنید.حال درون قیف کاغذی که ساخته اید توپ پلاستیکی  یا یک گوی کاغذی قرار دهید و با نی به درون قیف بدمید  . و با نیروی بادی که ایجاد می کنید توپ یا گلوله کاغذی را به حرکت در آورید.

مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب