چلک ماسه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

چلک ماسه

بازی‌ای سنتی و گروهی شبیه به بیس بال ، با این تفاوت که به جای توپ از قطعه چوب استفاده می‌شود.


1-  هر مسابقه نه دور  دارد . در هر دور یکی از افراد تیم حمله کننده چوب زنی  می کند . 

2- بازی را بازی کن چوب انداز با انداختن چوب  به سوی توپ زن آغاز  می کند .

3-  چوب زن می کوشد با چوب ، قطعه چوب را به دورترین نقطه های زمین پرتاب کند .

4-  اگر قطعه چوب پرتاب شده با چوب برخورد نکند چوب گیر که پشت سر چوب زن ، در خانه ، ایستاده قطعه چوب را می گیرد . 

5- اگر چوب زن موفق به زدن قطعه چوب  شود به سرعت به سوی خانه اول می دود . 

6- در هر یک از خانه های مربع کوچک یک بازیکن از تیم حریف می ایستد و چهار بازیکن دیگر یکی در داخل مربع کوچک و سه بازیکن دیگر در جاهای معینی ، در مربع بزرگ ، رو به چوب زن می ایستند .

7-  بازیکنان دفاع کننده می کوشند با گرفتن و  پاس دادن قطعه چوب به یکدیگر  پیش از چوب زن ، قطعه چوب را به خانه مقصد او برسانند.تا چوب زن ، بازی را ببازد .

8- بازیکن بازنده از دور مسابقه بیرون می رود . 

9- هرگاه تعداد بازنده های یک تیم به سه نفر برسد یک دور بازی تمام می شود و جای دو تیم عوض می شود . 

10- مربی هر تیم می تواند در طول بازی از بازیکنان ذخیره خود استفاده کند اما بازیکنان سوخته (بازنده) و اخراجی ، اجازه بازگشت به بازی را ندارند . مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز