تخم مرغ گندیده

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- این بازی  به صورت گروهی انجام می‌شود.

2-  همه به صورت دایره روی زمین می‌نشینند. 

3- گرگ به آرامی دور آن ها راه می‌رود و می‌خواند :"تخم مرغ گندیده"

4-  بقیه می‌گویند:" پیف پیف پیف پیف بو می‌ده" یا "آفتاب ندیده".

5- گرگ با خود دستمالی دارد که آن را بر شانه یکی قرار می‌دهد و در جهت ساعت فرار می‌کند. 

6-  فرد دستمال دار باید به دنبال گرگ بدود و دستمال را به او بزند.

7-  گرگ باید فرار کند تا بتواند در جای خالی او بنشیند. 

9- در حین این تعقیب و گریز بچه‌ها با ریتم دست زده و می‌خوانند:" تخمه گندیده گندیده افتاب ندیده ندیده."


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز ، شب