یک مرغ دارم چند تا تخم مى‌کنه؟

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی

1- از بین افراد شرکت کننده یکی را به عنوان "اُستا" انتخاب می کنند .

2- شماره یک را برای اُستا در نظر می گیرند.

3- اُستا بازى که خود شماره‌ آن يک است براى همه ی بازيکنان شماره‌اى مى‌گذارد.

4-بازیکنان هر کدام  بايد شماره خود را به‌خاطر بسپارند.

5-  اُستا رو به بازيکنان کرده و به‌طور مثال مى‌گويد:" يک مرغ دارم  روزی ۹تا تخم مى‌کند."

6- بازيکنى که شماره ی آن ۹ است بايد بلافاصله بگويد: چرا ۹تا؟ 

7- اُستا مى‌پرسد: پس چندتا؟

8-  شماره ی ۹ مى‌گويد: مثلاً ۱۱تا

9-اين‌بار شماره ی۱۱ اعتراض کرده و مانند شماره ی ۹ عمل مى‌کند.هر شماره‌اى را که مايل بود مى‌گويد.

10- هر بازيکنى که شماره ی خود را بشنود ولى اعتراضى نکند و يا درجواب 'پس چندتا؟' شماره‌اى را بگويد که قبلاً سوخته باشد، مى‌سوزد.  و از بازی خارج می شود.

 نکته :

      به‌جاى شماره، نام اشخاص يا اجناس را هم مى‌توان روى بازيکنان گذاشت (حسن ميگه حسين).


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب