بازی محلی چالی و سکه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
گروه سنی : ٧ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- یک حفره یا چاله کوچکی به اندازه 6یا 5 سانتیمتر حفر می کنند .

2- قطراین حفره کوچک نیز 3 تا 4 سانتیمتر است .

3- قبل از شروع همه افراد به هر تعدادی که هستند بایستی مقداری سکه تهیه کنند . (همه به یک مقدارثابت) 

4- فاصله ای معین را مشخص می کنند . (معمولا 4 متر)

5- یک نفر را به عنوان" اُستا" انتخاب می کنند.

6- همه پول ها را به  اُستا می دهند.

7- اُستا همه پول ها را به طرف چاله پرتاب می کند هر مقدار از پول ها که درون چاله ریخت به فرد تعلق می گیرد .

8- بعد با سنگی که در دست دارد یکی از پول ها که توسط گروه مشخص می شود، را نشانه گیری می کند.

9-  اگر سنگ فقط به آن پول برخورد کند صاحب آن پول می شود . 

10- این کار را تمام اعضای گروه با بقیه پول هایی که می ماند انجام می دهند، تا زمانی که پول ها تمام شود .

11- برنده فردی است که پول بیشتری بدست آورده است.


مشخصات بازی و سرگرمی
میزان تحرک : کم تحرک
زمان بازی : روز ، شب