جوجو یک‌ منه

دسته : بومی محلی
تعداد بازیکنان : گروهی
محل بازی : فضای باز
گروه سنی : ۱٠ تا ۱٨ سال به بالا

شرح بازی و سرگرمی


1- بازيکنان به دو گروه مساوى تقسيم مى‌شوند.

2-با 'تر يا خشک' يا 'شير يا خط' گروه کولى‌دهنده و کولى‌خورنده را معلوم مى‌کنند.

3- روى زمين دايره‌اى مى‌کشند و کولى‌خورندگان سوار بر کولى‌دهندگان مى‌شوند. 

4- سپس "اُستا" گروه سواره (پيله شريک يا سرشريک) به يکى از افراد خود دستور مى‌دهد که پياده شود.5- بازیکن پس از پياده شدن بايد دور دايره دويده و يک نفس بگويد: "'جوجو يک‌منه ...' 

6- همان بازیکن دوباره سوار بر همان بازيکن قبلی  شود.

7- اگر نفس وى بند آمد که جاى دو گروه عوض مى‌شود .

8- اگر نفسش بند نیامد،  يک‌يک افراد سواره همين‌کار را تکرار مى‌کنند تا شايد نفس يکى ببرد و جاى آنها عوض شود. 

9- اگر در طى چندين بار دويدن، نفس هيچ‌کدام نبريد، آن‌گاه محيط دايره را بزرگتر مى‌کنند، تا يک نفس تکرار کردن مشکل‌تر و سوختن سواره‌ها امکان‌پذيرتر شود و به‌همين طريق بازى را ادامه مى‌دهند.


مشخصات بازی و سرگرمی
استان : گیلان
شهرستان : لاهیجان
میزان تحرک : پرتحرک
زمان بازی : روز